Określenie wymagań

Wymiana starych okien na nowe to inwestycja z której korzyści będziemy odczuwać przez kilka lub nawet kilkanaście następnych lat. Oto kilka wskazówek aby zapewnić sobie maksimum zadowolenia z zakupionego produktu naszej firmy.

1.    Określenie warunków klimatycznych, pogodowych panujących na danym obszarze:

       mocne podmuchy wiatru (dodatkowe zaczepy, dociski, rygle okuciowe)

       niskie temperatury (ciepła ramka)

       wzmożone opady atmosferyczne (okapniki)

2.    Mikroklimat w pomieszczeniach:

       duża wilgotność (listwa stałego wietrzenia, nawiewnik)

       utrudniona cyrkulacja powietrza (rozszczelnienie)

3.    Inne czynniki obszarowe:

       wysoki wskaźnik włamań (szyby bezpieczne, okucia antywyważeniowe)

       wzmożony ruch, duży hałas (szyby dźwiękoszczelne)

       łazienka, sauna, solarium (ornament)

Istnieje również wiele innych czynników, które nie zostały tutaj wymienione a mogą dotyczyć Twojej sytuacji. Dlatego też przed zakupem trzeba dokładnie określić oczekiwanie co do produktu aby móc później cieszyć się z dokonanego wyboru.

 

Jak konserwować okucia?

Dla zachowania prawidłowej pracy, okucia powinny zostać naoliwione przynajmniej raz w roku. Z tego też względu należy pamiętać o konserwacji następujących miejsc:
zawiasy często pozostałości zaprawy powodują skrzypienie okien i utrudniają ich ewentualną regulację, miejsca połączeń elementów okuć narożniki, rygle, rozwórka,oraz pozostałe elementy okuć w miejscach oznaczonych na poniższym rysunku.

rys. oznaczenie miejsc konserwacji

Podkreślam, iż nie należy używać gęstych smarów przemysłowych typu tawot, gdyż powodują one zacinanie się elementów okucia oraz rozpuszczanie środków smarnych.

Dla prawidłowego działania ukuć, części zamykające i sworznie obrotowe polecam smarować białym smarem maszynowym bez zawartości żywic i kwasów o dobrym współczynniku pełzania lub wazeliną.

Rosa oznacza,

że okna są szczelne. Powstający w mieszkaniach mikroklimat powoduje "pocenie się" szyb, ram okiennych i pozostałych elementów. Jest to skutek skraplania się pary wodnej na ochłodzonych od zewnątrz powierzchniach. Regularne wietrzenie pomieszczenia eliminuje skraplanie się pary wodnej. Pomieszczenie należy więc wietrzyć krótko, ale intensywnie. Najlepiej otworzyć wszystkie okna, aby nastąpiła całkowita wymiana powietrza. Wietrzenie należy powtarzać według potrzeb. Uchylenie jednego okna na stałe jest często niewystarczające.

Instruktcja pomiaru moskitier ramowych do okien PCV (siatki przeciw komarom itp.)  

 


1. Wymiar najmniejszego światła otworu ościeżnicy A x B
szerokość x wysokość
2. Rodzaj profilu okiennego, ile posiada komór oraz system np:
- PLUSTEK 3 komorowy,
- BRUGMANN
4 komorowy
lub grubość felca z uszczelką włącznie
np. grubość felca C = 16 mm
i grubość futryny G = 70 mm
3.
Rodzaj okna:
jednopłaszczyznowe (licowane) dwupłaszczyznowe (cofnięte)

 


Sposób montażu

DWUPŁASZCZYZNOWE (niezlicowane)      JEDNOPŁASZCZYZNOWE (zlicowane)


Aby zamontować "Moskitierę" w oknie, należy dokładnie wykonać według poniższej instrukcji:
1. Otworzyć od wewnątrz pomieszczenia kwaterę okna.
2. Wziąć "Moskitierę" i przekręcić uchwyty obrotowe ( zaczepy ) o kąt 90° z pozycji poziomej w pionową znaj dujące się na górnej szerokości "Moskitiery". Uwaga: Uchwyt PCV znajduje się w dolnej szerokości moskitiery.
3. Ująć "Moskitierę" dwoma rękami na 1\3 jej wysokości od dołu, tak aby uchwyt PCV znajdował się na dole "Moskitiery".
4. Trzymając w rękach "Moskitierę" wystawić ją na zewnątrz otwartego okna.
5. Obrócone uchwyty obrotowe "Moskitiery" wsunąć na górny felc z uszczelką kwatery okna.
6. Przytrzymują jedną ręką "Moskitierę", drugą ręką chwytamy uchwyt PCV (uchwyt montażowy ) na dole "Moskitiery".
7. Puszczamy rękę trzymającą "Moskitierę", a drugą trzymając za uchwyt PCV przyciągamy "Moskitierę" do okna.
8. Wolną ręką obracamy pozostałe uchwyty obrotowe ( zaczepy ) o kąt 90°, tak aby objęły felc razem z uszczelką na całym obwodzie ościeżnicy okna.
9. Wykonujemy korekty ( o ile jest to konieczne ) przesunięć "Moskitiery" w zamontowanym oknie tak, aby nie występowały prześwity pomiędzy "Moskitierą", kwaterą okna.

Instrukcja konserwacji moskitiery


Moskitierę, która uległa zabrudzeniu, po zdjęciu z okna, należy myć gąbką letnią wodą z dodatkiem mydła. Po usunięciu zabrudzenia spłukać czystą wodą. Do mycia nie używać detergentów. Moskitierą jest wyrobem przy stosowanym do używania przez okres całego roku. Demontaż Moskitiery na okres zimy przedłuża jej żywotność.

 

 

 

Regulacja okuć MACO Multimatic

 

Opis jak wyregulować okucie okienne MACO Multi-trend i Maco Multi-matic w oknie PCV

UWAGA:
Regulując skrzydło na okuciu zmieniamy położenie skrzydła względem ramy.

Regulacja podnośnika Multi-trend:

rys. 1a regulacja wysokości podnośnika klucz imbusowy 4 mm lub wkrętak krzyżakowy
rys. 1b przestawienie podnośnika lewy, prawy

rys. 2a regulacja wysokości podnośnika klucz torx T15
rys. 2b przestawienie podnośnika lewy, prawy klucz im-
busowy 4 mm przed przestawieniem ustawić podnośnik
w pozycji pionowej

 

Regulacja na nożycy klucz imbusowy 4 mm:

Regulacja na dolnym zawiasie skrzydła klucz imbusowy 4 mm:

 

Regulacja na zawiasie dolnym skrzydła klucz imbusowy 4 mm:

Regulacja na czopach zamykających

rys. 1 klucz do czopów lub klucz płaski 10
rys. 2  klucz torx T15